WYSIWYG Web Builder

splosno:

Podjetje TEHNOTIM d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. Osnovne dejavnosti so prostorsko nacrtovanje in projektiranje visokih gradenj ter izvrševanje nadzorov nad gradnjo. V svojem dosedanjem delu smo samostojno, ali z zunanjimi sodelavci uspešno izdelali strokovne podlage in prostorske planske in izvedbene akte ter projektne rešitve na podrocju visokih gradenj.


vizija in cilji podjetja:

Na vseh podrocjih delovanja zelimo zagotoviti najvisje standarde kakovosti, povecati naso konkurencnost in poslovno uspesnost ter izpolnjevati zahteve in pricakovanja naših investitorjev.

Pomembno poslanstvo je ustvarjati okolje, ki bo omogocalo nadaljnjo strokovno rast zaposlenih in dvig strokovnosti druzbe, kot tudi same projektivne panoge.

Postati zelimo pomemben nosilec razvoja na podrocju projektiranja ter na ta nacin soustvarjati prostor v katerem zivimo, dvigovati zavedanje o varovanju okolja ter biti aktiven kreator kvalitetnega bivanja.


kontakt:                                                   

TEHNOTIM D.O.O.
Pesnica pri Mariboru 41
2211 Pesnica pri Mariboru

e:
tehnotim@triera.net 
t/f: +386 (0) 2 653 22 51

O podjetju
Dejavnosti
Primeri
Kontakti
PRVA STRAN
Energetska izkaznica